Urbanism


Propuneri pentru noul PUG Moieciu


anunt

    Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire Complex Turistic in satul Magura

hotarare de consiliu local

     Hotarearea consiliului privind "Regulament local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriu lui"

 
hotarare de consiliu local

     intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal de catre SC Izvorul Moieciu SRL, pentru Investitie nou sectie de imbuteliere ape minerale"